Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Købke FRA: Julius Henrik Lange (1883-03-25)

TIL UDGIVEREN.
Rom, 25. Marts 1883.

Min kære Ven og alter ego i Letterstedtske Sager 3 !

Er der noget Menneske, som jeg samvittighedsløst mishandler, er det visselig dig. Har du meget Vrøvl af mig? — eller rettere: ikke af mig, men af min Fraværelse?

Ellers husker jeg ikke, at der foreligger noget presserende. Jeg tilstaar, at Rom er overordentlig egnet til at distancere København og Danmark. Min første Dag hernede var virkelig en psykologisk Mærkværdighed for mig; thi den gjorde mig lige med ét til en gammel Romer s. 183 og flyttede mig saa grundig herned, som om jeg aldrig havde været borte herfra i 15 Aar; men — senest om en Uge skal jeg jo igen herfra. Hvis du i de første Dage efter Ankomsten af »nærværende« har nogen Meddelelse til mig, saa send den til Konsulatet i Rom.

Din hengivne
Jul. Lange.