Danmarks Breve

BREV TIL: Bertha Magdalene Weis FRA: Julius Henrik Lange (1883-09-07)

TIL MØLLER A. WEISS HUSTRU (i
Aarhus
).
Kbhvn., 7. Sept. 1883.

Kære Fru Weis!

Lige som jeg kom hjem fra Jylland, tænkte jeg paa at melde Dem, at »min Rejse var gaaet godt«; men saa kom jeg i Tanker om, at en saadan Melding i vore Dage dog næsten maatte betragtes som overflødig. Men jeg synes dog heller ikke, at jeg kan lade være at sige Dem og Weis og Deres Børn en hjertelig Tak for det dejlige og forfriskende Ophold hos Dem, for Turen til »Ørnereden« og meget mere. Jeg havde tilbragt en temmelig kedsommelig Sommer herinde i København med Arbejde paa halv Damp, medens min Kone og alle Børnene laa paa Landet; des mere oplivende virkede den lille jyske Tur til Afsked med Sommeren.

Jeg fandt alting i Orden ved Hjemkomsten; min Kone havde været med Børnene i Zoologisk Have og paa den nordiske Udstilling. Hun havde endog havt vor lille 2½-aarige Jens med sig; men han havde prostitueret sig paa Udstillingen og givet sig til at skraale over Præsident Sverdrups Portræt, som han opfattede som »Bømanden«. Der var noget i det.

Jeg haaber, at De og Deres Mand snart komme hertil; men det skal vel være Berlin. Hils imidlertid ham, Deres Datter og Svigersøn og Folket i Møllen, naar De ser dem!

Deres hengivne
Jul. Lange.