Danmarks Breve

BREV TIL: Oscar Montelius FRA: Julius Henrik Lange (1883-11-20)

TIL DR. PHIL. O. MONTELIUS (i
Stockholm
).
Kbhvn., 20. Novbr. 1883.

Kære Ven!

.... Selv arbejder jeg af al Kraft paa en Artikel om Udstillingen. Under Arbejdet udstøder jeg idelig de hæftigste Forbandelser mod dig, og gør det endnu mere, efter at jeg erfarer, at det skal være la pièce de résistance. Jo jeg takker! Men jeg haaber at skulle blive færdig i rette Tid.

Din
Jul. Lange.