Danmarks Breve

BREV TIL: Karl Madsen FRA: Julius Henrik Lange (1883-11-25)

TIL KUNSTHISTORIKEREN KARL MADSEN 1 .
Kbhvn, 25. Novbr. 1883.

Kære Ven!

De er som Rækken, og jeg er vel ikke, men kunde frygte for at blive som Narcissus, hvis jeg i længere Tid skulde beskue et saa dejligt Billede som det, Deres Spejl gengiver mig. Imidlertid maa De slet ikke tro, at jeg er saa taknemlig, som jeg burde være det. Jo vel er jeg taknemlig — i Grunden ganske oprigtig og alvorlig taknemlig — ; men jeg havde dog en svag Tilbøjelighed til at slaa fra mig, da jeg læste Deres Artikel. Jeg var vel meget glad, da jeg havde læst den; men selve Læsningen var mig pinlig som en Operation. At se sig saa velvillig og idealt forstaaet er næsten værre end at faa Grovheder ; i sidste Tilfælde tager man nemlig sig selv i Forsvar, i første derimod kommer man i Tanker om alt, hvad der kunde siges fra en modsat Kant. Min Bagage er jo egentlig temmelig let; og det kunde dog være Tvivl underkastet, om jeg egentlig har hørt til Litteraturens flittige Drenge.

Men Tak, Tak for Deres Forstaaelse! og vær overbevist s. 188 om, at jeg ikke vilde have sagt Dem et Bogstav til Tak, hvis jeg ikke havde respekteret Deres Forstaaelse!

Deres Artikel i »Tilskueren« 1 har jeg tænkt at skrive et Par Sider imod, og ogsaa faaet Løfte om Plads dertil. »Vi ses ved Philippi!«

Deres hengivne
Jul. Lange.