Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Peter Weis FRA: Julius Henrik Lange (1885-01)

TIL SAMME.
[Berlin, Jan. 1885.].

Kære Andreas Weis!

Tak for dit Brev, som jeg fik idag, og Tak for din venlige Omtanke for mine Affærer. Hvem véd, hvor mange af det kgl. Theaters Kunstnere der endnu kan falde ned fra Flyvemaskiner og udskyde Opførelsen til Paaske, Pintse, næste Sæson osv.?

Vil du lakke din Søster for hendes Hilsen og hilse hende igen. Jeg kan ogsaa hilse fra Bismarck og Moltke. Jeg var forrige Lørdag paa Rigsdagens Tribune og saa’ dem begge og saa’ Bismarck holde en lang Tale; det interesserede mig meget. En dansk Jurist Sander og jeg s. 193 fik den slesvigske Deputerede Junggreen til at skaffe os gode Pladser paa de Abgeordnete’s Tribune. Jeg har ogsaa været henne at se Ernesto Rossi spille Othello og — en anden Gang — en Scene af Kong Lear. Othello var i det hele en god Fremstilling; og hans Lear var storartet. Derimod har jeg paa Deutsches Theater set »Romeo og Julie«, pompøst udstyret, men daarligt i Kærnen.

Din hengivne
J. L.

De smaa Damer fra Tanagra raabte atter idag med deres spæde Terrakotta-Stemmer efter mig, at jeg skulde hilse deres trofaste Skjald og Lovpriser Andreas Weis.