Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Frans Schwartz FRA: Julius Henrik Lange (1885)

TIL MALEREN FRANTS SCHWARTZ.
[Kbhvn., 1885.] Onsdag Efterm.

Kære Ven!

Hjertelig Tak for Indbydelsen; men det lader sig ikke gøre, virkelig ikke. Jeg kan i disse Tider ikke undvære en halv Dag, mindst i denne Uge og mindst Fredag. Lørdag Morgen Kl. 9 skal jeg holde en Forelæsning. Desuden har jeg til Mandag lovet en Afhandling færdig til det nye »kunstindustrielle Tidsskrift« — naa da! dejlig Afhandling. Men lovet! — Naar nogen kommer til mig og spørger, om han kan faa en Afhandling til den og den Tid, saa svarer jeg enten: nej, det kan De ikke, De maa henvende Dem til en anden om den Maskine; eller jeg svarer: ja, De kan faa den, og saa ligger den færdig i rette Tid. Saadan bær enhver aarentlig og regederlig Haandværksmand sig ad i disse Tider, ellers gaar Næringen fra ham.

Men Tak for Venligheden og mange Hilsener fra os alle. Nu ser man dig vel aldrig mere paa Aftenbesøg s. 197 med filosofiske, kunsthistoriske, nekromantiske, kiromantiske, obstetriciske, laryngoskopiske eller andre Slags Meddelelser af stræng videnskabelig Art, udstyret med Raderinger og Fotografier saavel inde i Texten som tirées hors du texte paa særlige Blade. Er du med?

Vær saa god at hilse Anna Reinhard og Assuncion, og vær selv hilset fra

din
Jul. Lange.