Danmarks Breve

BREV TIL: Gustaf Henrik Wilhelm Upmark FRA: Julius Henrik Lange (1885-05-02)

TIL DR. PHIL. G. UPMARK (i
Stockholm
).
Kbhvn., 2. Mai 1885.

Kære Gustaf Upmark!

Tak for dit venlige Svar paa mit Brev; jeg glæder mig over, at vi ikke behøver at være i Uro for vor Ven Oscar Montelius; men det lyder jo paa Afstand ikke behageligt, at han »har Tyfus«. Jeg haaber, at alt er gaaet godt fremdeles! Dagen efter, at jeg havde skrevet til dig, fik jeg en Korrektur til Tidsskriftet sendt fra ham med Udskrift til mig, som jeg vilde sværge paa, var skrevet med hans egen vel bekendte smukke Haandskrift, hvis han ikke engang havde sagt mig, at hans Hustrus Haandskrift i den Grad lignede hans egen, at han selv kunde tage fejl af dem. Jeg antager altsaa, at det er hende, som har skrevet min Adresse. Jeg vilde i Sandhed glæde mig meget til at se dig hernede, hvis jeg ikke netop selv stod i Begreb med at rejse. Jeg tænker allerede førstkommende Tirsdag at sætte mig i et Jernbanetog for at gaa over Belgien til Paris. Men kunde vi ikke mødes der? Jeg tænker at blive der omtrent fra den 15de Mai til 1ste Juni eller maaske lidt længere og saa gaa til London. Kunde vi ikke ogsaa mødes der? Der er ingen Steder, hvor jeg mere trænger til menneskeligt Selskab end i London. Jeg bliver der, saa længe Pengene strække til, vel omtrent til 20de Juni. Vil du ikke ogsaa tale med Georg Göthe, om vi ikke kunde indrette os paa at træffes i Udlandet. Han skrev til mig, at han tænkte paa at rejse.

Tak, fordi I vedblive at synes om de Smaapiecer, jeg sender eder!

Hils din Hustru og alle gode Venner fra

din hengivne
Jul. Lange.