Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Frans Schwartz FRA: Julius Henrik Lange (1885-08-11)

TIL MALEREN FRANTS SCHWARTZ (i
Sverige
).
Kbhvn., 11. Aug. 1885.

Kære Ven!

Jeg glæder mig til at se dig igen, naar du endelig engang kommer hjem. Tak for dit Brev! Vær overbevist om, at der aldrig fra min Side har været Tanke om at bryde Venskabet med dig; det er underligt, at du kan falde paa sligt ude paa en Ø i Vettern.

Hils forresten Vettern fra mig og mind den om, at den opførte sig rigtig uforskammet imod mig sidste Gang, jeg havde den Misfornøjelse at se den. Jeg sejlede nemlig over den med et lille Dampskib i stærk Blæst, og den bar sig saaledes ad, at jeg var mere søsyg, end jeg har været paa Nordhavet eller Middelhavet. Men de foregaaende Dage havde den smilet fortryllende til mig. Jeg haaber, at du har opholdt dig lidt i Vadstena; det er en yndig By, og Kirken er mærkelig og har interessante Monumenter.

Din oprigtig hengivne
Jul. Lange.