Danmarks Breve

BREV TIL: Martinus Ludvig Galschiøt FRA: Julius Henrik Lange (1885-10-06)

TIL CAND. MAG. M. GALSCHIØT 1 .
Kbhvn., 6. Okt. 1885.

Kære Hr. Galschiøt!

Jeg paaskønner oprigtig Deres Venlighed. Men Deres Plan er mig fuldstændig imod. De kan jo vente, til jeg engang er død; saa skal jeg fra mit Opholdssted tilsmile Deres Forehavende og ikke spøge hos Dem.

Emil Hannover véd De, at jeg holder meget af; han bliver nok til noget godt. Men vi ere begge for unge: han som Subjekt og jeg som Objekt. Det vilde være mig som en Slags Jordefærd over mig selv at se mig i »Illustr. Tidende«; jeg ønsker heller ikke nogen anden Præst til at kaste Jord paa mig.

Deres hengivne
Jul. Lange.