Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Frans Schwartz FRA: Julius Henrik Lange (1885-11)

TIL MALEREN FRANTS SCHWARTZ.
[Kbhvn., Nov. 1885.].

Kære Ven!

Allerede for 4 Dage siden fik jeg et stort fransk Indbydelseskort til Taffel hos Udenrigsministeren Lørdag d. 28de og har svaret Ja. Han har aabenbart ment, at et aktuelt Fænomen, som har gjort saa megen Opsigt og Lykke paa Brædderne, ikke burde savnes ved hans Bord. (Jeg finder det nu i Virkeligheden skikkelig og venlig ment af Manden).

Det er os altsaa ikke muligt at komme Lørdag. Men vi have begge megen Lyst til at komme og ville spørge dig, om du ikke kan faa en anden Dag til at passe.

Mange Hilsener til dig og Damerne.

Din
Jul. Lange.