Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Lange FRA: Julius Henrik Lange (1885-11-29)

TIL DEN ÆLDSTE SØN (i
Skaane
).
[Kbhvn., 29. Nov. 1885].

Min kære Dreng!

Del var dog godt, der engang kom Brev fra dig, dit Asen, eftersom du havde forsømt en hel Uge. Lad os være regelmæssige med Brevskrivning! Synes vi engang imellem, at vi mangle Indhold til et Brev, saa lade vi os nøje med nogle Linier om, hvordan vi have det og hvordan Arbejdet gaar. Lad os overhovedet endelig ikke forlange noget videre af vore egne Breve eller af hinandens! Faa vi det lidt fyldigere, saa kunne vi jo fra begge Sider være glade.

Igaar var jeg til det aarlige Taffel hos Udenrigsministeren og morede mig mod Sædvane ganske godt. Udenrigsministeriet er nu Hyttet over i »Enkedronningens Palæ«, saa at Lokalet var forandret. Spisesalen var kortere og dybere; dermed fulgte, at Tallet var dækket i Hesteskoform, saa at vi nedrigere Rangspersoner (Professorer, Docenter og Kunstnere) havde en lille Fløj for os selv, hvilket var gemytligere og hyggeligere; vi kunde godt sidde og skumle lidt. Jeg talte baade med den tyske og den amerikanske Minister og fulgtes med den sidste 1 fra Selskabet; han fandt Rosenørns Middage altfor overdaadige, havde ikke spist Mage til dem. Den tyske Minister sagde, at han vilde høre mine Forelæsninger, saa snart han havde lært Dansk; men da han ikke sagde, hvornaar dette Tidspunkt vilde indtræde, véd jeg ikke, naar jeg kan vente Hs. Excellence. Det var en yngre, fin Herre med nogle Stjerner og store Baand; han lyder Navnet Hr. v. Stumm, men taler alligevel ret godt for sig. Amerikaneren gør Nar af vort Rangvæsen og ser selv aldeles ikke ud som en fornem Mand, men som en lærd, hvad han nok ogsaa er. Imidlertid har han en meget bestemt Følelse af at repræsentere en Stat, der kan blæse Europa et langt Stykke og slet ikke behøver at lægge sig efter vore Noder og Unoder.

Det glæder mig, at du har læst »Guder og Mennesker hos Homer« 2 ; det er en fornuftig Afhandling. s. 208 Forresten er der saa meget i Homer, som jeg oprigtig elsker.

Hils mange Gange!

Din
Fader.