Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Brandes FRA: Julius Henrik Lange (1885-12-03)

TIL DR. PHIL. GEORG BRANDES.
Kbhvn., 3. Decbr. 1885.

Kære Ven!

Jeg har glemt, hvad den lille tapre Dame hed, som oversatte »Adam Homo« paa Tysk. Vær saa venlig at underrette mig om hendes Navn, og ubinam gentium hun vil kunne findes!

Sagen er, at jeg søger en Oversætter af min egen »vile prose«, idet jeg endog har to Arbejder for, som skulde udkomme pr. Høst 1 i das grosse Vaterland. Gennem Vilh. Thomsen og Julius Hoffory har jeg faaet Anvisning paa en vis Wilhelm Lange i Berlin. Hoffory underhandler maaske i dette Øjeblik med ham paa mine Vegne, og jeg bliver muligvis bunden til ham. Men jeg vil dog for alle Eventualiteters Skyld gerne have en i Reserve. Desuden har jeg i din Bog om Berlin sét en meget haanlig Udtalelse om Reclams Udgave af »et Dukkehjem«, som han nok har oversat; det har indgydt mig Betænkeligheder. Mener du, at Oversættelsen, Langes Arbejde, er saa daarlig? Eller sigter du til Synder eller Mangler fra Forlæggerens Side? Tjen mig i en lille Vejledning i den Sag!

Venligste Hilsener.

Din
Jul. Lange.