Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Peter Weis FRA: Julius Henrik Lange (1885-12-10)

TIL FULDMÆGTIG A. P. WEIS.
Kbhvn., 10. Decbr. 1885.

Kære Hassan!

Tak for din Efterretning 2 , der jo for saa vidt er god! Hvad vi skulle købe for de 1500 Kroner, som I ville skænke os, det maa I virkelig være saa venlige at overlade til os selv at afgøre; det gaar dog virkelig ikke an, s. 209 at der fra Ministeriet tilbydes os en Sum til Indkøb af et bestemt Billede.

Jeg tænker at gaa til Rosenørn Lørdag Morgen. Det kan falde meget vanskeligt at finde en Form, som han ikke vil betragte som for nærgaaende mod sin Værdighed som Komiteens Formand, men det vil jeg nu alligevel forsøge; at antyde for ham, at Bevillingen holdes aaben med Hensyn til et bestemt Maleri, vil jeg derimod vel vogte mig for, da det jo vil være det samme som at smække Døren i for hele Sagen.

Din hengivne
Jul. Lange.