Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Peter Weis FRA: Julius Henrik Lange (1885-12-15)

TIL SAMME.
Kbhvn. 15. Decbr. 1885.

Kœre!

Under vor livlige Samtale forleden paa Udstillingen 1 sagde du til mig, at jeg var meget sensibel eller pirrelig el. desl.

I den Anledning vil jeg fortælle dig, at da jeg idag talte med Emil Bloch om Sagen, ytrede han, før jeg havde omtalt dig eller hentydet til dig, at han dog fandt det altfor galt, at du var kommet fra Kultusministeriet med en Henvisning til Penge, som Komiteen kunde faa til Anvendelse i et bestemt, fra eder paapeget Øjemed. Du ser altsaa, at jeg ikke er ene om min Opfattelse. Han bekræftede ganske min Mening, at det vilde være yderst vanskeligt at faa Rosenørn retvendt i en Sag, som var taget saaledes fra Begyndelsen. Imidlertid har han nu en Indstilling fra mig, der er saa forsigtig holdt, som jeg har kunnet gøre den.

Din hengivne
Jul. Lange.