Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Lange FRA: Julius Henrik Lange (1886-01/1886-06)

TIL SAMME.
Kbhvn., Beg af 1886. Søndag Formiddag.

Kære Georg!

Jeg linder det bedrøveligt, at du kun kan løse hver tredje mathematiske Opgave. Det vil blive vanskeligt at skaffe Sikkerhed for, at de, som stilles til Examen, netop komme til at høre til de rette hvertredjer. Jeg beder dig indstændig om, at holde tappert ud med den Sag i den Tid, der er tilbage inden Examen. Naar du paa et eller andet Territorium af Mathematiken ikke føler dig sikker og klar nok, saa gaa tilbage til Forudsætningerne for Forstaaelsen og opdyrk dem, saa kommer det andet af sig selv!...

Jeg lider temmelig meget af Gigt, især i denne gode Formiddag. Russiske Bade og Draaber hjælpe ikke synderlig, lader det til. Jeg kommer vel til at bide i Gulerødderne, skønt jeg ogsaa finder det »ondskabsfuldt«. Jeg skal ud til Middag til Carl Jacobsen, hvor vi formodentlig ikke faa lutter Gulerødder; forresten tror jeg ikke, at nogensomhelst Mad vil smage mig synderligt; jeg er utilpas ....

Det at være et »æsthetisk« Menneske synes mig at have to Hanke. Et er en virkelig Dyrken og Studium af Kunsten, hvilket alle Mennesker bør respektere, om de end ikke kunne personlig sympathisere dermed; et andet er en Tilbøjelighed til at benytte Kunst og Litteratur som den Busk, Strudsen stikker sit Hoved i, naar den vil flygte fra en ubekvem Virkelighed. Ret at forstaa det virkelige som virkeligt er Grundlag for alt godt.

Hilsener!

Din hengivne
Fader.