Danmarks Breve

BREV TIL: Letzer Kleisdorff FRA: Julius Henrik Lange (1886-02-13)

TIL OVERLÆRER L. KLEISDORFF (i
Aarhus
).
Kbhvn., 13. Febr. 1886.

Kære Kleisdorff!

Jeg har ikke set Puggaards Malerier endnu, og jeg tør ikke love, at jeg faar dem at se saa snart, at jeg i betimelig Tid kan sende dig en Udtalelse angaaende dem ...

Herovre gælder jeg for at være noget retarderet; men s. 217 i Forhold til eder er jeg en sand Fremskridtsmand. Det forekommer mig, at I i eders Indkøb vel meget ignorere, at der dog virkelig siden den Slægt, som repræsenteres af Const. Hansen, Marstrand og Ernst Meyer (qvos omnes honoris causa nomino), er fremtraadt en anden Slægt af Kunstnere, hvis Arbejder det ogsaa kan være værdt at samle paa.

Men det er unægtelig ikke det, som jeg er spurgt om ....

Det forekommer mig, at du selv bør komme herover for at give mig den lovede Toddy, eller — mieux encore — drikke en dito hos mig.

Din hengivne
Jul. Lange.