Danmarks Breve

BREV TIL: Lorentz Dietrichson FRA: Julius Henrik Lange (1886-01/1886-06)

TIL PROF. L. DIETRICHSON (i
Kristiania
).
[Kbhvn, Foraaret 1886].

Kære Ven

Tak for dine venlige Linier! Du maa blot ikke fortælle mig, at jeg faar det ene Arbejde fra Haanden efter det andet; thi jeg gaar og bebrejder mig min Dovenskab og alt det, som jeg ikke faar fra Haanden. Jeg tror vel ikke, at Verden venter saa ivrig paa det; men jeg har nu lovet mig selv det.

Jeg glæder mig ogsaa i Sandhed meget til at besøge dig i Norge i Sommer; jeg haaber, det skal lykkes, skønt jeg egentlig endnu ikke er ganske vis derpaa. Det er smukt af jer, at I ville have mig, og hvad Guldberg angaar, finder jeg det virkelig rørende, at han vil fejre sin Halvhundredeaars-Dag paa Lelterstedtsk Manér med at samle sine Kolleger fra Stockholm og København. Jeg har før nydt godt af hans gæstfri Aftensbord i Kristiania, men jeg har jo ellers kun havt liden Berøring med ham.

Venligste Hilsen!

Din hengivne
Jul. Lange.