Danmarks Breve

BREV TIL: Peder Severin Krøyer FRA: Julius Henrik Lange (1886-09-09)

TIL MALEREN S. KRØYER (i
Skagen
).
Kbhvn., 9. Sept 1886.

Kære Krøger!

Tak for dit Brev! Jeg var meget glad over eder og hele Verden oppe i Göteborg; bagefter har jeg rigtignok faaet en slem Katzenjammer og gaar endnu med en daarlig Mave. »Det var ikke Punschen, men det var Laxen!«

Jeg er ikke saa embedsmandig endnu, at jeg skulde ville formene dig og Michael Ancher at »blande jer« i Galleriets Affærer; jeg er endog villig til at anerkende, at jeg hellere lytter til eders Raad end til Diplomatiet og Bryggeriet og Artilleriet og Akademiet indenfor Komiteen om, hvordan jeg skal afgive min Stemme.... 1 .

Jeg har nu altid havt et ømt Hjerte, og det skærer mig i det, at den stakkels Enke ikke kan finde den Knage her i Livet, som hun skal hænge sig paa. Og det maa da ogsaa være kedeligt for Cederström, om han til evig Tid skal have sin egen Enke hjemme hos sig. Der er jo mange Exempler paa, at man har skilt sig fra sin s. 228 Kone — at det saa skal være saa vanskeligt at skille sig ved sin Enke! — mange venlige Hilsener til Anchers!

Din
J. L.