Danmarks Breve

BREV TIL: Jacob Helms FRA: Julius Henrik Lange (1886-11-22)

TIL PASTOR J. HELMS (i
Skjellerup
).
Kbhvn., 22. Nov. 1886.

— — Først fremmest maa jeg baade som Kunsthistoriker og som Redaktionsmedlem takke Dem paa det bedste s. 229 for Deres Afhandling 1 som med stor Dygtighed hævdede vor kunsthistoriske Skoles Overlegenhed over Nordmændene — og man kan vel tilføje: Svenskerne. Altsammen til des mere Ære for vor gamle Mester og Lærer, hvis Resultater De i det væsentlige ved selvstændig Forskning har bekræftet .....