Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Lange FRA: Julius Henrik Lange (1887-01)

TIL DEN ÆLDSTE SØN (i
Skaane
).
[Jan. 1887.]

(Brudstykke.)

— — Viggo Johansen har opfordret mig til at lade mig male paa et Aftenbillede, disputerende med Karl Madsen. Det kunde saamænd være ganske morsomt — for Fremtidens Granskere; men der bliver nu vel intet af, da jeg umulig kan ofre Tid til en saa ledig og uproduktiv Ting som at sidde for en Maler. — —