Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Købke FRA: Julius Henrik Lange (1887-03-13)

TIL UDGIVEREN.
Athen, 13. Marts 1887.

Kære Peter Købke!

Tak for dit Brev og for dine Efterretninger fra København, jeg paaskønner sligt saa meget under Fraværelsen. Og særlig Tak for dine Letterstedtske Meddelelser!...

Akropolis er uhyre dejligt og Theseustemplet ligesaa dejligt — og Museerne! Men forresten er Athen en snurrig Rede, der mange Steder ligner en Provinsby af temmelig lav Rang. Butikerne ligne dem i Boskilde og Næstved, og Baggaardene »det København, som forsvinder«. Det, der gør Byer som Venedig og Florents saa noble og distinguerede, mangler her aldeles; men til Gengæld mangle de jo Akropolis, — og Naturen her er skønnere, skønt jeg ingenlunde svigter gammel Kærlighed til Italien, f. Ex. den romerske Campagne, fordi jeg har betraadt Hellas’s Jordbund.

Endnu har jeg intet set til »Expeditionen« undtagen Adjunkt Jørgensen, som er fulgt med mig fra Italien; men om et Par Dage skal den jo være her. Skriv snart og fortæl bare!

Din bestandig hengivne
Jul. Lange.