Danmarks Breve

BREV TIL: Letzer Kleisdorff FRA: Julius Henrik Lange (1888-03-12)

TIL OVERLÆRER L. KLEISDORFF (i
Aarhus
).
Kbhvn., 12. Marts 1888.

Kære Kleisdorff!

Det skulde være morsomt, om du kunde drive dine Leonardo-Studier noget dybere og udførligere. Jeg vilde ikke raade dertil, hvis han blot havde Betydning gennem sine Kunstværker; thi da vilde du være altfor langt skilt fra Materialet; men for et scientifisk dannet — og taal-modigt — Hoved frembyde jo hans Skrifter et rigt og overordentlig interessant Stof. Du burde gaa i Færd med I. P. Richter’s Udgave og engelske Version af hans Manuskripter, som det kgl. Bibliothek ejer, et prægtigt Værk. Tør jeg i al Beskedenhed henlede din Opmærksomhed paa et Par Afhandlinger af mig selv (i »Ude og hjemme« 1883 og »Tilskueren« 1885). Dermed ønsker jeg naturligvis ikke at bortlede din Opmærksomhed fra ham som Kunstner, og Fotografierne give jo virkelig meget Udbytte; men paa Afstand fra dig og fra Varerne selv at give dig nogen Anvisning forekommer mig meget for usikkert og voveligt.

Din hengivne
Jul. Lange.