Danmarks Breve

BREV TIL: Oscar Montelius FRA: Julius Henrik Lange (1888-10-19)

TIL DR. PHIL. O. MONTELIUS (i Stockholm.
Kbhvn., 19. Okt. 1888.

Kære Ven

Hjertelig velkommen til dit Hjem! Tandem aliqvando. Jeg tænkte just paa at lade dig efterlyse i Europa. Det gør mig kun ondt, at vi ikke kunne udvexle Erindringer fra Hellas; thi »auch ich war in Arkadien geboren«. — Jeg sender med samme Post som dette Kort Korrekturen til »Et Motivs Historie«; den har længe ligget færdig.

Din Ven
Jul. Lange.