Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Brandes FRA: Julius Henrik Lange (1888-11-29)

TIL SAMME.
Kbhvn., 29. Nov. 1888.

All right, kære Ven; du har ingen Attentat gjort paa min Tid, da jeg billigvis ingen Fordring kunde gøre paa at have et tomt Auditorium staaende til Disposition, naar jeg ikke engang havde til Hensigt at benytte det. Jeg læser Semestret ud i Malerisamlingens Lokale. — Mange Tak for din Rusland, som interesserede mig at læse. Dog sætter jeg den ikke saa højt som Polen, især dette ulykkelige Riges første Halvdel, der forekommer mig næsten det betydningsfuldeste, du har skrevet.

Din hengivne
Jul. Lange.