Danmarks Breve

BREV TIL: Karl Madsen FRA: Julius Henrik Lange (1889-02-17)

TIL KUNSTHISTORIKEREN KARL MADSEN.
Kbhvn., 17. Febr 1889

Kære Madsen!

Forleden Aften paa Kafeen anførte du en japansk Udtalelse, der gik ud paa, at de europæiske Malere tog for meget med paa deres Billeder, som hellere burde udelades. Vilde du ikke vise mig den Venlighed at opgive mig hele Citatet eller en Henvisning til, hvor jeg kan søge det. Jeg havde nok Lyst til i mit Slutningsforedrag, som bliver trykt, at indflette en Note derom, og jeg forsømmer naturligvis ikke at anføre, hvem der har gjort mig opmærksom paa det.

Venlige Hilsener.

Din hengivne
Jul. Lange.