Danmarks Breve

BREV TIL: Martinus Ludvig Galschiøt FRA: Julius Henrik Lange (1889-03-01)

TIL CAND. MAG M. GALSCHIØT 1 .
Kbhvn., 1. Marts 1889.

Kære Hr. Galschiøt!

Jeg beder Dem være overbevist om, at jeg paa Grund af Arbejde, jeg allerede tidligere har paataget mig, umulig kan gaa ind paa Deres Forslag. Er De bedrøvet, saa er jeg sønderknust; er De nedbøjet, saa ligger jeg næsegrus i Støvet; græder De, saa drukner jeg Universet i et Ocean afTaarer; kort sagt: jeg giver Dem ikke Lov til at sejre i denne Sorgens Konkurrence, men stabler Pelion paa Ossa og gør Olymp til en Vorte.

Deres hengivne
Jul. Lange.