Danmarks Breve

BREV TIL: Karl Johan Warburg FRA: Julius Henrik Lange (1890-01-02)

TIL PROF. KARL WARBURG (i
Göteborg
).
Kbhvn., 2. Jan. 1890.

Kære Dr. Karl og Fru Betty Warburg!

Tro ikke om mig, at jeg er et utaknemligt Afskum, som kunde have glemt, hvor megen Glæde og Opmuntring jeg havde i Paris paa den Tid af Dagen, da man trænger til Selskab med levende Mennesker i Stedet for Malerier og Statuer! Tak for eders venlige Nytaarshilsen, som jeg gengælder af Hjertet! Jeg ønsker, at Doktoren i det nye Aar maa vinde mange litterære Laurbær, og Fruen ønsker jeg, at hun maa gøre Fremskridt i Respekt for os Augurer; thi jeg frygter for, at dette Organ ikke er saa udviklet hos hende, som Augurerne kunde ønske. Og mig selv ønsker jeg, at vi maa genses ad Aare.

Eders hengivne
Jul. Lange.