Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Brandes FRA: Julius Henrik Lange (1890-09-30)

TIL DR. PHIL. GEORG BRANDES.
Kbhvn., 30. septbr. 1890.

Kære Ven!

Tak for Børstidende 2 ! Foruden Venligheden og Opmærksomheden i din Handling takker jeg ogsaa for Re- s. 261 fer a tet selv. Jeg kender nok ellers Referater, men mærker, at de ligesom alt andet helst maa skrives af en Mester.

Din
Jul. Lange.