Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Købke FRA: Julius Henrik Lange (1890-12-12)

TIL UDGIVEREN.
Paris, 12. Decbr. 1890.

Kære Peter Købke!

Tak for dit Brevkort, som jeg rigtig har modtaget i Paris! ...

Jeg har havt det ret godt her; engang var jeg til Middag hos Jonas Lie, som jeg tidligere aldrig havde set, og som fører et smukt Hus her. Dagen efter var jeg hos Walter Runeberg, hvem jeg kender fra gammel Tid og holder grumme meget af. Af nye Bekendtskaber paa denne Rejse sætter jeg overmaade megen Pris paa Prof. A. Michaelis i Strassburg, maaske til syvende og sidst den bedste klassiske Arkæolog i Europa for Øjeblikket. I de to Dage, jeg var i Strassburg, var jeg meget sammen med ham, og han var mig paa mange Maader til Gavn. Levvel, og venlige Hilsener fra

din
Jul. Lange.