Danmarks Breve

BREV TIL: Therese Bentzon FRA: Julius Henrik Lange (1890-12-21)

TIL FRU BENTZON (i
Skaane
).
London, 21. Decbr. 1890.

Kæreste Therese!

Jeg glæder mig over, at du fik mit Brev til din Fødselsdag — jeg havde været lidt bange for, at jeg ikke huskede Stationens Navn rigtig ....

s. 265 Nu er mit Rejseliv snart til Ende, og jeg onskede heller ikke at forlænge det. I videnskabelig Henseende er det jo udmærket at være i London — det véd jeg fra flere Gange før og finder det bestandig paany bekræftet — ; men ved Vintertide er det just ikke nogen smuk Ry. Jeg bor i et boarding house, som holdes af en ældre dansk Dame, der har taget det i Arv efter Folk, jeg tidligere har boet hos. Hun er det rareste Menneske under Solen; men her er som i en Svinesti, for at bruge et ganske mildt Udtryk.

Lev vel og glædelig Jul! Hils din Mand!

Din
Julius.