Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Brandes FRA: Julius Henrik Lange (1891-01-09)

TIL DR. PHIL. GEORG BRANDES.
Kbhvn., 9. Jan. 1891.

Kære G. B.

Da jeg gik fra dig idag, kom jeg i Hu, at jeg havde en hel Bunke Hilsener til dig ikke alene fra Ibsen, men ogsaa fra Lies og Runebergs i Paris.

Selv maa jeg takke dig for dit sidste Bind »Hovedstrømninger«, som jeg havde med mig paa Rejsen og som gav mig Udbytte af min ledige Tid. Jeg skylder dets gode Vin, at jeg ikke bællede mig idiotisk i tysk Øl.

Din hengivne
Jul. Lange.