Danmarks Breve

BREV TIL: Lorentz Dietrichson FRA: Julius Henrik Lange (1891-03-06)

TIL PROF. L. DIETRICHSON (i
Kristiania
).
Kbhvn., 6. Marts 1891.

Kære Ven!

Jeg bør ikke tøve med at udtale min oprigtige Paa-skønnelse af dit og dine Kollegers ærefulde Tilbud 1 , og jeg kan ogsaa strax udtale, at jeg haaber og venter at kunne modtage, det. Det kan jo nok være en alvorlig Sag at skulle kappes med saa talentfulde Mænd fra Fortid og Nutid; men jeg kan nu ikke lide at sige Pas.

Ganske særlig og med et hjerteligt Haandtryk takker jeg for dit og din Hustrus Løfte om Gæstfrihed.

Dog maa jeg for at kunne tage en Bestemmelse vide noget nøjere om Arten og Mængden af, hvad der ventes af mig. Du siger vel, at Forelæsningernes Antal ikke er bestemt; men der foreligger dog allerede Præcedentia, som man ikke bør fjerne sig for meget fra. Et saa stort Honorar kræver jo et alvorligt Arbejde. Desuden: skal det være Universitetsforelæsninger i strængere Forstand, eller skal man henvende sig til den almindelige Dannelse? Vær saa venlig at sende mig nogle Ord til Vejledning!

Din hengivne
Jul. Lange.