Danmarks Breve

BREV TIL: Karl Madsen FRA: Julius Henrik Lange (1891-03-27)

TIL KUNSTHISTORIKEREN KARL MADSEN.
Kbhvn., 27. Marts 1891.

Kære Ven!

Du vilde gøre mig en stor Tjeneste ved, naar du kommer i Berliner-Galleriet, at efterse et Par Ting for mig.

Med Hensyn til den gamle prægtige sienesiske Altertavle af Marias Himmelfart, Nr. 1122, ønsker jeg meget at vide, om Maria dér sidder paa en Trone eller paa Skyer (jeg antager det første). Skraas overfor hænger et lignende, men langt mindre, sienesisk Maleri af samme Æmne, Nr. 1089; sidder hun paa en Trone eller paa Skyer?

Spørgsmaalet er ikke saa pedantisk, som det kunde se ud til. Glem det endelig ikke; og naar du gaar fra Galleriet, saa skriv et Par Ord derom paa et Brevkort og send mig det!

Din hengivne
Jul. Lange.