Danmarks Breve

BREV TIL: Karl Madsen FRA: Julius Henrik Lange (1891-03-28)

TIL SAMME.
Kbhvn., 28. Marts 1891.

Kære Ven!

Idet jeg tilbagesender Katalogen, vil jeg alligevel anmode dig om at besvare mit Brev af igaar, naar du kommer til Berlin. Udtrykket: »Maria auf Wolken thronend« giver nemlig ikke tydeligt Svar paa mit Spørgsmaal. Sidder hun paa en Trone, der staar paa Skyer? Eller sidder hun med sin Popo umiddelbart paa Skyerne. Det første findes der Exempler paa (et Relief af Donatello i Neapel); men det sidste er vistnok det almindeligere.

Din hengivne
Jul. Lange.