Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Laurids Møller FRA: Julius Henrik Lange (1891-11-08)

TIL FORFATTEREN, CAND. JUR. NIELS MØLLER.
Kbhvn., 8. Novbr. 1891.

Kære Hr. Niels Møller!

Man giver, hvad man haver, naar man gerne vil vise sin Taknemlighed — og den vil jeg saa meget hellere vise, som jeg har læst Deres »Agamemnon«, endog læst den højt. Vedlagte Billede er en atheniensisk Fremstilling af Kassandra ved Athenes Alter i Troja; og det er fra Æschylos’s egen Tid. Som det her foreligger, er det en Autotypi (udført til et Skrift af mig, som snart udkommer) efter en Tegning af Joakim Skovgaard efter en af de skønneste Vaser, Vivenzio-Vasen i Neapel. Det ser jo s. 273 ikke videre stadseligt ud — knap nok præsentabelt; men jeg tror, at De vil ære det for Kassandras Skyld — vor elskede Kassandra! Det er dog ikke af den Slags Ting, man finder paa Gaden, og det smager af Fugl!

Imorgen skal jeg rejse til Norge for at holde Forelæsninger og vilde hellere rejse til Grækenland og Italien og lade være at holde Forelæsninger.

Deres ærbødigst hengivne
Jul. Lange.