Danmarks Breve

BREV TIL: Bibbe Lange FRA: Julius Henrik Lange (1891-11-22)

TIL DATTEREN.
Hønefos, 22. Novbr. 1891.

Min kære søde Bibbe!

Se nu er jeg da kommet til Hønefos! ... I Kristiania bliver jeg som Gæst noget forkælet og har allerede faaet min Skaal drukket mange Gange, hvilket ogsaa er en af Grundene til denne Landtur, da jeg trængte til at vadske Forkælelsen af mig i Ensomhed og Fred. Til Forkælelsen derinde regner jeg, at jeg forleden Dag havde to Prinser, nemlig Kronprinsen og Prins Eugen, blandt mine Tilhørere (de opholde sig for Tiden i Kristiania). Derimod regner jeg det ikke til Forkælelse, men til en alvorligere Tilfredsstillelse, at Henrik Ibsen ikke alene kom til min første Forelæsning, men stadig er vedbleven at komme. Da jeg engang i en Samtale med ham paaskønnede det, sagde han, at han gerne vilde høre 20 saadanne Forelæsninger. Jeg har ogsaa andre Tilhørere, som jeg egentlig sætter ligesaa megen Pris paa, da de have et strængere Begreb om Videnskab; men deres Navne kender du formodentlig ikke (da du formodentlig ikke har noget strængere Begreb om Videnskab). Hils nu Moder og Jens mange Gange! Her er saa yndigt at se ud af Vinduet, og nu skal jeg ud og gaa en Afskedstur ved Hønefos.

Din
Fader.

E. S. Jeg var da ude at spadsere en lang dejlig Tur; og saa var der en fin norsk Odelsbonde, der inviterede mig til en Kanetur, som jeg var med paa »opover«. Norge er meget mere chic om Vinteren i Snevejr.