Danmarks Breve

BREV TIL: Karl Madsen FRA: Julius Henrik Lange (1892-01-31)

TIL KUNSTHISTORIKEREN KARL MADSEN.
Kbhvn., 31. Jan. 1892.

Kære Ven!

Jeg takker for den nye Bog 1 og ønsker dig til Lykke med den, mere til Lykke end med nogen af dine tidligere s. 277 Bøger. Jeg vilde have besøgt dig idag, men det var mig umuligt at naa det, og de nærmest følgende Dage vil det næppe lykkes mig. Hvis du ikke strax oversætter din Afhandling om den store Rembrandt i Stockholm paa Tysk eller Fransk, saa er du et større Fæ, end jeg havde anset dig for at være.

Din hengivne
J. L.