Danmarks Breve

BREV TIL: Valdemar Vedel FRA: Julius Henrik Lange (1892-04-27)

TIL DR. PHIL. VALD. VEDEL.
Kbhvn., 27. April 1892.

Kære Dr. Vedel!

Tak for Deres venlige Brev! Jeg er virkelig rent forvirret og bedrøvet ved at tænke paa vort personlige Forhold. Thi hvad enten det nu er min Fejl eller Deres — saa har De ved flere Udtalelser i Deres Artikel 1 (og min Opfattelse af disse Udtalelser bekræftes af Deres Brev) stødt mig saa stærkt fra Dem, at jeg ikke kan anse en Diskussion imellem os for tilraadelig, før nogen Tid er gaaet. Jeg tror og haaber, at vi saa ville finde hinanden igen; men skulde vi nu udtale os, blev det bare til Forargelse.

Deres hengivne
Jul. Lange.