Danmarks Breve

BREV TIL: Valdemar Vedel FRA: Julius Henrik Lange (1892-06-13)

TIL SAMME.
Kbhvn., 13. juni 1892.

Kære Dr. Vedel!

Tak for Deres Løfte om at komme Onsdag Aften! — Hvad det »kriminelle« Foredrag angaar, saa var det jo det, jeg havde at indvende imod det, at det efter de nu herskende Forestillinger var altfor lidt kriminelt. Men lad os nu ikke tale om det! N. N. kender jeg godt; han er et fint Hoved og en talentfuld Pen. Men i Tider som vore, da flere af vore dygtigste Naturforskere ere ivrige Indre-Missionærer, ses det tydeligt, at man maa gøre Forskel mellem Videnskabsmænd som Fagmennesker og Videnskabsmænd, som ere villige til at tage Konsekvenserne af deres Viden og Videnskab for Livsanskuelsen. Man kan arbejde fortræffelig i sit Fag — som Astronom eller som Filolog eller som Skomager eller som Skrædder — og tillige fortræffelig forstaa at holde Faget ude fra Mennesket.

Deres hengivne
Jul. Lange.

Forresten er der jo meget i Deres Foredrag, som ogsaa jeg paaskønner.