Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Peter Weis FRA: Julius Henrik Lange (1892-07-04)

TIL KONTORCHEF A. P. WEIS.
Rauen, 4. Juli 1892.

Tak, jeg har det godt og ønsker at høre det samme fra dig, naar du senest den 10de Juli skriver til M.Julius Lange, poste restante, Paris. Fortæl mig lidt om, hvordan det lider med Danmarks Rige, som nu er forfremmet til at være permanent Aftrædelsesrige for Kejseren af Rusland. Da jeg rejste bort, truede det med Rorgerkrig i Maribo 1 , hvilket paa Fagets Vegne interesserede mig overordentlig, fordi det, saavidt mig bekendt, vilde være første Gang, at rent dekorativt-kunstneriske Problemer vilde have ført til Borgerkrig. Har det kirkelige Kontor fundet Olien, som kan dæmpe Bølgerne? Her er interessant, middelalderligt, men ikke bakteriefrit.

Din
J. L.