Danmarks Breve

BREV TIL: Purk Lange FRA: Julius Henrik Lange (1892-09-17)

TIL DEN YNGSTE SØN (i
Sorø

).
Kbhvn., 17. Septbr. 1892.

Min kære Purk!

Du ved vel nok, siden du er saa lærd og læser Latin, at Ordet Purk kommer af porcus og betyder en Gris. Det haaber jeg ikke, at du er. Men en Purk er du alligevel.

Tak for dit Brev og hils ogsaa Tante Charlotte og tak hende for Brevet med Karaktersedlen! Deraf ser jeg, at det gaar ret flinkt i de fleste Fag, hvilket glæder mig højlig, men at du dog endnu er en Del tilbage i Retskrivning og Regning ... Jeg haaber da, at du huskede at skrive til Moder til hendes Fødselsdag i Onsdags; hun skrev til mig, at hun endnu om Formiddagen intet Brev havde faaet fra dig og var ked af det.

Vil du hilse Miss Florence Dale fra mig og sige hende, at jeg husker hende saa grumme godt, da hun var en lille Pige, og jeg har jo ogsaa set hende siden. Men da jeg skulde med hendes Forældre til Madame Tussauds Voxkabinet, maatte hun og hendes Søstre ikke komme med; derimod kom hendes Broder Henry med, og da han skulde gaa, gjorde han sig vigtig mod sine Søstre og raabte: Good night, children! — Og saa raabte de til ham: good night, child!

Naa Purk! Nu kommer du jo snart ind til os, saa skal du bare se Løjer!

Din
Fader.