Danmarks Breve

BREV TIL: Therese Bentzon FRA: Julius Henrik Lange (1892-10-03)

TIL FRU BENTZON (i
Skaane
).
Kbhvn., 3. Okt. 1892.

Bedsteste Therese!

Du er en ligesaa mærk- som elskværdig Brevskriverske. Til dine Mærkværdigheder hører — foruden den Egenskab, at du somme Tider lader være at skrive Breve, naar man allermest venter dem (en Egenskab, som forresten ogsaa andre have) — ligeledes den, at du ingen Besked giver om det, som man allermest venter Besked om og som man netop har spurgt om ....

Jeg takker dig dog meget for Brevet, som jo indeholdt adskilligt andet, der interesserede os begge. F. Ex. om, at din Søn gør i Kulminer — jeg er formelig stolt over, at jeg har en Søstersøn, der er kommet saa vidt i det praktiske Liv; og jeg haaber, at han ikke, som sal. Mr. Pip-chin, faar nogen Sorg af »Oppumpningen af Vandet i de peruvianske Bjergværker«. Det glæder mig virkelig ogsaa, at Carl har Fornøjelse af min Bog 1 ; vil du ikke meddele ham, at jeg har Sort paa Hvidt fra en af de betydeligste Førere i den klassiske Arkæologi og Professor ved Universitetet i Berlin 2 for, at min »Gesetz der Frontalität« er »eine Entdeckung, die immer eine grundlegende Bedeutung s. 284 für dieses Gebiet haben wird«. Ser du det! Har du gjort saadanne »Entdeckungen»? Nu haaber jeg ogsaa, at du læser min Bog, som du meget godt vil kunne have noget Udbytte af, skønt noget af det med smaat Tryk strængt taget ikke er for Damer.

Jeg haaber, at Fredy snart kommer sig; han har naturligvis rigtig godt af at være lidt daarlig under Mamas Varetægt. Det var da i Ungdommen en af de reelleste Fornøjelser at være daarlig og hjemme ....

Papiret er ude.

Din
Julius.