Danmarks Breve

BREV TIL: Therese Bentzon FRA: Julius Henrik Lange (1892-11-01)

TIL FRU BENTZON (i
Skaane
).
Kbhvn., 1. Novbr. 1892.

Kæreste Therese og Carl Bentzon!

Jeg vilde saa gerne have været over til eder paa eders Festdag; men jeg har saa mange Pligter med ordinære Foredrag og extraordinære Foredrag og tilmed i denne Tid en svag Mave, saa at jeg ikke ret tør vove Turen, for at ikke Maven og de extraordinære og ordinære Foredrag skal lide derunder — hvilket utvivlsomt vilde blive Følgen. Nu maa I skriftlig modtage mine sandelig meget varme Lykønskninger og min kærligste Tak for alt godt, som I og eders Børn og hele eders Husliv har skænket mig og mine gennem mange Aar. Jeg har det ikke altsammen opskrevet, og der er vist adskilligt af det, som jeg i dette Øjeblik ikke engang husker; men der er i hvert Fald meget af det, som jeg ikke glemmer, saa længe jeg overhovedet har en Hukommelse. Jeg takker ikke alene for enkelte og positive Velgerninger, men for hele Aanden og Hyggeligheden.

Og endelig sender jeg mine inderligste Ønsker for Fremtiden, for jer og eders Børn.

Eders
Julius.