Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Peter Weis FRA: Julius Henrik Lange (1892-11-28)

TIL KONTOBCHEF A. P. WEIS.
Kbhvn., 28. Nov. 1892.

Kære Ven!

Ja naturligvis: »ældre Forpligtelser« — den Historie kende vi — det var, ligesom om jeg havde friet, og du beklagede, at du paa Grund af »ældre Forpligtelser« ikke kunde tage mig. Nuvel, en anden Onsdag! Jeg finder, at din sidste geometriske Attrape 1 er altfor meget for Børn og barnlige Sjæle.

Din
J. L.