Danmarks Breve

BREV TIL: Nicolai Seidelin Bøgh FRA: Julius Henrik Lange (1892-12-23)

TIL SAMME.
Kbhvn., 23. Dec. JS92.

Jeg takker Dem meget, Hr. Professor, for Deres Meddelelse. Slutningen af den, om Deres Sygdom, beklager jeg oprigtig og beder Dem saa meget mere undskylde, at jeg har gjort Dem Ulejlighed med denne i og for sig saa ubetydelige Sag. Dens eneste, Offentligheden vedkommende, Betydning vilde da i alt Fald være at have befriet Chr. Winthers Forfatterskab fra Paahæng af et Vers, der i Virkeligheden hidrørte fra en ganske grøn Dilettant, og hans Minde fra en ufortjent Beskyldning for Fejghed 1 .

Med mine bedste Ønsker for Deres snarlige Helbredelse forbliver jeg

Deres ærbødigste
Jul. Lange.