Danmarks Breve

BREV TIL: Karl Johan Warburg FRA: Julius Henrik Lange (1893-04-27)

TIL PROF. KARL WARBURG (i
Göteborg
).
Kbhvn., 27. April 1893.

Kære Ven! Hjertelig Tak for den tilsendte Begyndelse 1 , som jeg strax har læst. Det er netop noget for mig. Det har ikke mindst interesseret mig at gøre et noget nærmere Bekendtskab med Masreliez. Det har været en hel Karl, som har havt det æsthetiske Mod at beundre Signorelli og Nicolo Pisanot! i Aaret 1780. Ehrensvärd selv er heller ikke bange af sig — dog mere i Abstraktioner end i Domme om bestemte Ting (Kunstværker). Hans Tegning paa sidste Side er meget interessant. Skulde du ikke have et Særtryk af den (og af de tilsvarende, du nævner)?

Din
J. L.