Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Brandes FRA: Julius Henrik Lange (1894-02-15)

TIL DB. PHIL. GEORG BBANDES.
Kbhvn., 15. Febr. 1894.

Kære Ven!

At Sætningen: le Danemark s’efface er mig vel bekendt fra gammel Tid, er ganske vist; men hvorfra jeg oprindelig kender den, er det mig umuligt at huske. Jeg tror ikke, at du har Ret i, at jeg har citeret den paa Tryk, men tør heller ikke bestemt benægte det; jeg mindes det ikke. Cherbuliez’s Kritik (i Revue des deux Mondes) af vor Kunst paa Verdensudstillingen 1878 husker jeg ret vel, skønt naturligvis ikke i alle Enkeltheder. Sætningen har maaske været nævnt der, men næppe været lagt til Grund for hele Betragtningen, der ikke var os ugunstig. Det bæres mig desuden for, at Sætningen er ældre.

Naar du mener at mindes den fra en Artikel af mig, forvexler du den saa ikke med St. Beuves Replik til O. Lehmann (»Faites quelque chose et on s’occupera de vous«), som jeg har citeret i en Artikel, der bl. a. handlede om H. C. Andersens Monument (det Letterstedtske Tidsskrift 1878, »Billedkunst«)?

Din hengivne
Jul. Lange.