Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Frans Schwartz FRA: Julius Henrik Lange (1894-02-21)

TIL MALEREN FRANTS SCHWARTZ.
Kbhvn., 21. Febr. 1894.

Min kære Generaladmiralfeltmarskalløjtnant!

Kan du ikke i Morgen (Torsdag) efter at have diet af Videnskabens Bryster deltage i en borgerlig Bezique i Forening med et beskedent Stykke Smørrebrød og en Bajer?

Din hengivne
Jul. Lange.