Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Brandes FRA: Julius Henrik Lange (1894-04-23)

TIL DR. PHIL. GEORG BRANDES.
Kbivn., 23. Apr. 1894.

Kære Ven!

I Morges fik jeg Besøg af to unge Elever af Modelskolen, en mandlig og en kvindelig. Den sidstnævnte var ikke den omtalte interessante Ellepige, men et lille skrapt Pigebarn, der ikke saa ud til at trænge til Jern. Den mandlige begyndte med at udvikle Planen om et illustreret Modelskole-Skrift; og da jeg virkelig i Øjeblikket troede, at Meningen var at bede mig om et Bidrag, faldt jeg i hans stammende Tale med en Erklæring om, at det kunde jeg nok have Lyst til. Saa blev de forlegne og kom frem med den skumle Plan om at faa dig til at »beskrive« mig, hvortil de mente at burde have mit Minde. Jeg sagde, at jeg syntes, det var meget morsommere for mig selv at være med om at skrive end at blive beskrevet s. 306 (endog af dig). Det syntes de at gribe med Fornøjelse, og jeg lovede mit lille Bidrag, som min ene Søn, der er Elev af Akademiet, skulde illustrere med et Par beskedne Gengivelser.

Jeg frygter nu ikke for, at du skal blive bedrøvet over, at en saa herlig Model som jeg unddrages din portrætterende Pensel. Men for de unge Menneskers Skyld beder jeg dig om i alt Fald ikke at lade dem bøde derfor ved at unddrage dem din Medvirkning til deres vist meget uskyldige og prisværdige Foretagende.

Din hengivne
Jul. Lange.