Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Brandes FRA: Julius Henrik Lange (1894-05-26)

TIL DR. PHIL. GEORG BRANDES.
Kbhvn., 26. Mai 1894.

Kære Ven!

At du virkelig vil foretrække 1 forbandet theosofisk Fruentimmer 1 for 4 Fornuftvæsener! Men — Smag og Behag! Mands Villie Mands Himmerig! Nu foreslaar jeg, at vi ansætte vor glimrende Diner til Kl. 4½ (halv fem)—; hvis vi saa ikke har drukket dig paa Pelsen, og Theosofien beholder sin uimodstaaelige Tiltrækningskraft, saa kan du jo i al Venskabelighed forlade os. Hvis du finder Behag heri, er Svar jo overflødigt.

Din
J. L.